ENDELIG kan hverdagen din dreie seg om deres viktige og praktiske oppgaver!
La havnesystemet ta seg av alle tidstyver og administrasjonsoppgaver!

 

Ivareta sikkerhet og dokumentasjon i ett og samme system. Bort med alle gamle permer og papirkommunikasjon, fakturaer og tungvinte arkiver. Vi har i samarbeid med en av Norges største båtforeninger laget et system som hjelper deg fra innmelding av et medlem til utdeling av båtplass, og utsendelse av faktura.

Men ikke nok med det, om du ønsker å gjøre innkjøpet av systemet er oppstartskostnaden kroner 0,- Vi er til og med så sikre på at dere har nytte av dette at du får kjøpe systemet uten avtaletid den første tiden.

Utviklet av Ny Media

Ny Media er et konsulentselskap med spisskompetanse blant annet innenfor skreddersøm av webløsninger. 
Her er noen av kundene vi har jobbet med.

Kundeomtale

Som en av de største båtforeningene i landet er vi avhengige av systemer som tar vare på logistikk, kommunikasjon og fakturering. Vi har spart over et årsverk etter at vi tok i bruk Havnesystemet. Ta gjerne kontakt med oss for å høre om våre erfaringer. Vi kan trygt anbefale Ny Media og Havnesystemet.

Jan Terje Strømsnes
Trondheim Båtforening


Fakturering

Generering av fakturagrunnlag
Tidsbesparelse! Generer faktura direkte ut fra hva som ligger inne på hvert enkelt medlem!

Fakturering, fakturautsending (PDF), fakturabehandling, forenkler administrasjon jobben kraftig!

Strømavlesning

Avlesning av strøm kan enkelt gjøres av deres medlemmer og båtplass innehaver, dette forenkler også fakutreringen.

Havnekart

Kart som dere selv kan oppdatere og vedlikeholde på en enkel måte. Full oversikt over din egen havn, med rask tilgang til informasjon om hvilke plasser som er leid ut, ledige og annet.

Medlemsregistrering

Alle medlemmer får egen side med informasjon om seg selv, båtplass, søknader osv. Enkelt vedlikehold av medlemsregistret fra hvor du måtte befinne deg

Båtplass administrasjon

En forlengelse av havnekartet ditt, behandle søknader om plasser og annen relevant informasjon.

E-postutsendelse

Full oversikt over kommunikasjon med medlemmene - forenkler dokumentasjon, og ivaretar informasjonssikkerheten.

SMS-utsendelse

Påminnelser på en direkte og forenklet måte. Kommunikasjon lagres også slik at det er lett å finne frem til hvilken informasjon som er sendt ut til hvert enkelt medlem.

Hvem leverer Havnesystemet?

Firmaet som står bak Havnesystemet heter Ny Media. Ny Media er et konsulentselskap med spisskompetanse blant annet innenfor skreddersøm av webløsninger. Har eksistert siden 2004 - og er nå 11 ansatte med base i Trondheim, slik at lang erfaring innenfor området vi jobber med absolutt er tilstede. 

For å sikre driften av Havnesystemet så har vi flere ansatte med kompetanse til å hjelpe våre kunder med løsningen.

Besøk vår nettside

Sikkerhet & personvern

  • All nødvendig informasjon for forvaltning av organisasjonen på ett sted

  • Enkle rutiner å sette seg inn i

  • Rutiner er allerede testet og utprøvd

  • Ikke personavhengig

  • Automatisk sikkerhetskopier

  • Driftssikkert miljø

Frem til 2018 vil alle organisasjoner i Norge måtte forberede seg på innføring av nye regler for personvern. Personvernforordningen vedtatt av EU, skal innføres i 2018.

Priser

Etter omfattende vurdering har Ny Media besluttet å fase ut satsningen på Havnesystemet. Vi vil fortsette drift for de som allerede benytter systemet, men vil ikke fortsette salg og markedsføring, samt videreutvikling på generell basis. Konklusjonen er ankret i en lang prosess hvor vi har forsøkt å se helheten og belyse situasjonen fra alle sider. Flere gode argumenter for videre satsning er belyst. Likevel er det slik at det er de forretningsmessige aspektene som setter premissene for en satsing. For Havnesystemet er det dessverre ikke så mye positivt å finne, hverken nå eller i nærmeste fremtid. Forutsetningene for en satsning og videreutvikling av et system for båtforeninger har bare i løpet av 12-18 måneder endret seg markant. Beslutningen vi har tatt er forankret i erfaringene vi har gjort med innsalg av systemet mot ulike båtforeninger og drift av Havnesystemet for båtforeninger.